Nejpřehlednější srovnání půjček a hypoték

Nový spotřebitelský zákon. Ochrání před lichvou? Jak to dopadlo v okolních státech?

|

S pomalu se blížící platností nové regulace roste zvědavost, co provede zákon v praxi. V médiích a z vyjádření různých zainteresovaných osob či asociací se lze dočíst, že nás čeká


obrazky/clause-897407_1280.jpg

S pomalu se blížící platností nové regulace roste zvědavost, co provede zákon v praxi. V médiích a z vyjádření různých zainteresovaných osob či asociací se lze dočíst, že nás čeká zpřehlednění a pročištění trhu. Velká diskuze se pak vedla ohledně zavedení tzv. Rate Capů (omezení maximální úrokové sazby), které nakonec nejsou v zákoně aplikovány.

Nejprve si ale pojďme říci, které parametry jsou klíčové pro život lichváře a kde by se měl zákon logicky zaměřit.

Úroková sazba – vysoká úroková sazba umožňuje v případě lichvy pokrývat ztráty, které jsou způsobeny vysokým risk apetitem společnosti (společnost poskytne úvěr většině žadatelů, bez ohledu na jejich schopnost splácet)

Penále – významná část zisků, u lichvy se předpokládá vysoká míra selhání při splácení závazků dlužníkem a kalkuluje se s % úspěšností vymahatelnosti těchto sankcí v čase

Pokuta při zesplatnění úvěru – většinou jde o násobek dlužné jistiny, popřípadě jistiny + úroku. Zesplatnění je u těchto typů společnosti rychlá záležitost, běžně se pohybuje mezi 1 – 3 měsíci. Tzn. po jedné až třech nezaplacených splátkách dochází k zesplatnění celého úvěru.

Rozhodčí doložky – umožňují lichváři ve zkráceném řízení uznání všech pohledávek, bez účasti soudu.

i

Seznam predátorských poskytovatelů úvěru lze dohledat ve studii Navigátoru bezpečného úvěru na straně 42

Zkušenost první - Polsko

Boj s lichvou začal v Polsku schválením maximální úrokové sazby, která aktuálně činí 10% p.a. Samotné zavedení omezení úrokové sazby nemělo kýžený efekt. Společnosti, které nabízely vysoké úrokové sazby, začaly toto omezení obcházet pomocí prodeje dodatečných služeb. V Polsku se nejčastěji jednalo o prodej pojištění. Běžně tak klient platil za pojištění násobnou částku, kterou si půjčil. Zaplacené pojistné pak pojišťovna vracela zpět do finanční společnosti (vratky zaplacené na pojistném dosahovaly běžně až 90%).

Obrat přinesla až novela zákona, která vstoupila v platnost v březnu tohoto roku. Na základě tržní praxe došlo hned k několika omezením:

  1. Cena veškerých dodatečných služeb (pojištění, balíčky služeb apod.) nesmí překročit 100% částky samotného úvěru
  2. Byly nastaveny maximální limity částek, které lze vymáhat po zesplatnění úvěru
  3. Byla zavedena trestní zodpovědnost statutárních orgánů společnosti

Po zavedení těchto opatření došlo k třetinovému propadu průměrných přeplatků u předražených úvěrů. Citelně se tedy omezil zisk těchto společností, na trhu ale zatím zůstávají. Největších změn doznal trh mikropůjček, kde tradiční poskytovatelé krátkých půjček (splatnost 1 měsíc) nyní nabízejí půjčky střednědobé (splatnost až 3 roky). V Polsku je téma omezení lichvy velmi ožehavé, lze tedy očekávat další vývoj v oblasti regulace půjček.

Zkušenost druhá - Slovensko

Na Slovensku byl spotřebitelský zákon obrovským volebním tématem, výsledná regulace je zřejmě v rámci Evropy nejpřísnější. Ještě před touto normou došlo k omezení úrokových sazeb, vývoj byl ale podobný jako v Polsku, tzn. omezení bylo obcházeno. Na Slovensku byly pro tyto účely používány dodatečné balíčky služeb (např. poplatek za návštěvu obchodníka v domácnosti, týdenní výběr splátek apod.) Změnu, stejně jako v Polsku, přinesla až novela zákona, kde je stanoveno:

  1. Maximální sazba úroků (24,5% spotřebitelské úvěry, 45% kreditní karty)
  2. Veškeré dodatečné služby jsou započítávány do úrokové sazby
  3. Zrušení rozhodčích doložek
  4. Omezení penále a následného vymáhání pohledávek
  5. Licencování poskytovatelů úvěru
  6. Trestní zodpovědnost statutárních orgánů

Ihned poté, co novela vstoupila v platnost, provedla NBS mystery shopping u všech licencovaných subjektů. Nedlouho poté oznámila oficiální ukončení činnosti společnost Provident, o dva měsíce později stejný krok učinila společnost Ferratum a tento měsíc následovala společnost Pohotovost. Ve všech případech jde o poskytovatele úvěrů, jejichž ceny byly před regulací velmi vysoké. Kombinace omezení úroku, zamezení jeho obcházení a eliminace vysokých penále se zdá být správným mixem pro vytěsnění lichvy.

Na Slovensku tak dochází k postupnému úpadku drahých poskytovatelů úvěrů, definitivní konec nejspíše způsobí další chystaná novela, která přesně popisuje metodiku výpočtu schopnosti splácet úvěr a bude závazná pro všechny licencované subjekty.

Co nás čeká v ČR?

Shodně, jako na Slovensku, čeká poskytovatele úvěrů licencování a dohled pod Národní bankou. Stejně tak budou zrušeny rozhodčí doložky. Dojde i k omezení penále, které může činit maximálně 200 000 Kč. Oproti Slovensku nebude ale zavedena maximální úroková sazba a definice výpočtu schopnosti splácet klienta také pokulhává. Nový zákon tak život lichvářům znepříjemní, ukončení činnosti ale zřejmě očekávat nemůžeme, minimálně bez omezení úrokové sazby to nepůjde.

Tým objektivni.cz

 

Kam dál?

Soud dal ránu byznysu s dluhy

Soud dal ránu byznysu s dluhy
Špatná zpráva pro úvěrové firmy, dobrá pro jejich klienty. Krajský soud v Praze na konci srpna rozhodl zastavit exekuci klientky firmy Profi Credit jako protiprávní. Důvodem je, že rozhodce, který dal pokyn k exekuci, byl na úvěrové společnosti ekonomicky