Nejpřehlednější srovnání půjček a hypoték

Pojištění ztráty zaměstnání – drahé a téměř nepoužitelné

|

Sjednali jste si úvěr a na doporučení bankéře připojili i pojištění ztráty zaměstnání? Prozkoumali jsme pojistné podmínky bank i nebankovních společností a čekalo nás nemilé překva


obrazky/compare-loans.jpg

Sjednali jste si úvěr a na doporučení bankéře připojili i pojištění ztráty zaměstnání? Prozkoumali jsme pojistné podmínky bank i nebankovních společností a čekalo nás nemilé překvapení.  V pojistných výlukách totiž u všech subjektů najdete nejčastější důvod rozvázání pracovního poměru – dohodu.

Pojištění úvěru je v poslední době zmiňováno ve všech pádech v bankovním i nebankovním sektoru. Není se čemu divit, klesající úrokové sazby snižují finančním subjektům výnosy a pojištění úvěru je nejjednodušší varianta, jak kompenzovat úrokové ztráty a pokud k tomu připočteme finanční motivaci bankovních poradců za prodej pojištění, nezbývá mnoho prostoru pro kvalitní pojistný produkt.

Podívali jsme se tedy a podrobně prošli podmínky jednotlivých bank i nebankovních společností a zaměřili se zejména na tyto parametry:

Čekací doba – doba od podpisu pojistné smlouvy, ve které nejste fakticky pojištěním chráněni, a nevzniká Vám nárok na pojistné plnění

Karenční doba – minimální doba, po kterou musíte být nepřetržitě bez zaměstnání,  pro dosažení pojistného plnění

Výluky – v našem případě zaměřeno na ukončení pracovního poměru dohodou

Cena pojištění – částka, kterou Vás pojištění bude stát

Čekací doba je u všech zkoumaných subjektů stejná – 90 dní, vyjímkou je pouze Komerční banka, u které je čekací doba dvojnásobná – 180 dní. Pokud tedy v této době přijdete o zaměstnání, pomoci v podobě úhrady splátek se nedočkáte.

Podobně je tomu i u karenční doby, která činí 60 dní. O něco kratší dobu si počkáte u ČSOB, která stanovila karenční dobu na 40 dní a nejméně pak u Air bank, kde je karenční doba stanovena na 30 dní. V praxi to znamená, že pokud přijdete o zaměstnání, pojišťovna Vám na pomoc přispěchá s notným opožděním, minimálně první splátku budete muset hradit sami i jako nezaměstnaní, v některých případech i dvě splátky.

Co ale činí pojištění ztráty zaměstnání vesměs nepoužitelným je výluka v podobě neuznání ukončení pracovního poměru dohodou, který je alespoň v ČR jeden z nejpoužívanějších firemních nástrojů. Pojištění ztráty zaměstnání je tedy více marketingová bublina, než skutečný nástroj ochrany spotřebitele.

 

Čekací doba

Karenční doba

Výluky - ukončení pracovního poměru dohodou

Cena pojištění

Česká Spořitelna

90 dní

60 dní

ANO

měsíčně z výše měsíční splátky 8 % - 10 % dle výše úvěru

Air Bank

90 dní

30 dní

ANO

Měsíční pojistné 50 Kč za každých 1 000 Kč plnění. Nejvíce se můžete pojistit na 10 000 Kč.

Cetelem

90 dní

60 dní

ANO

7,49 % z měsíční splátky

ČSOB

90 dní

40 dní

ANO

9,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

RB

90 dní

60 dní

ANO

 -

mBank

90 dní

60 dní

ANO

měsíčně 7,5% ze splátky úvěru

Zuno

90 dní

60 dní

ANO

5,88 % ze splátky půjčky měsíčně

Sberbank

90 dní

60 dní

ANO

7,5 % z pravidelné měsíční splátky

KB

180 dní

60 dní

ANO

 -

Moneta Money Bank

90 dní

60 dní

ANO

měsíčně z anuitní splátky 6,40 % - 10,4 % dle výše úvěru

Equa Bank

90 dní

60 dní

ANO

0,19 % z poskytnuté výše úvěru

Home Credit

90 dní

60 dní

ANO

6,48% z měsíční splátky

Cofidis

90 dní

60 dní

ANO

6,99 % z měsíční splátky

Ve kterých případech tedy pojišťovny nejčastěji kryjí pojistnou událost?

1. Výpověd daná zaměstnavatelem pojištěnému z organizačních důvodů

2. Výpověd daná zaměstnavatelem pojištěnému z důvodu zdravotního stavu pojištěného dle zákoníku práce

3. Okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany pojištěného jako zaměstnance z důvodu zdravotního stavu pojištěného dle zákoníku práce

4. Okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany pojištěného jako zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu nebo náhrady mzdy nebo platu anebo jakékoli jejich části dle zákoníku práce a současně za podmínky, že tato mzda nebo plat nebo náhrada mzdy nebo platu anebo jakákoli jejich část nebyla vyplacena minimálně za tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce

5. Dohodou po pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl-li zapsán do veřejného rejstříku jeho vstup do likvidace, přičemž konkurs musí být prohlášen a likvidace zapsána v době trvání pojištění. Ztrátou zaměstnání se rozumí také skončení služebního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou, a který byl skončen ze strany služebního orgánu z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti pojištěného k výkonu služby dle příslušných obecně závazných právních předpisů nebo z důvodu organizačních a úsporných opatření

Tým objektivni.cz

Kam dál?

Soud dal ránu byznysu s dluhy

Soud dal ránu byznysu s dluhy
Špatná zpráva pro úvěrové firmy, dobrá pro jejich klienty. Krajský soud v Praze na konci srpna rozhodl zastavit exekuci klientky firmy Profi Credit jako protiprávní. Důvodem je, že rozhodce, který dal pokyn k exekuci, byl na úvěrové společnosti ekonomicky